10. Aktiviti Selepas UPSR

Minggu Pertama : 27 Sept - 1 Okt 2010
Aktiviti 1 : 28/09 - 01/10/2010
Pertandingan Bola Sepak (Lelaki)
Pertandingan Futsal (Perempuan)

Aktiviti 2 : 04 - 08/10/2010
Reka Cipta Bahan Terbuang

Aktiviti 3 : 11 - 16/10/2010
Membuat Hiasan daripada nahan terbuang

Aktiviti 4 : 11/10 - 16/10/2010
Mienyiapkan Projek
a. Kayu
b. Elektrik
c. Jahitan

Aktiviti 5 : 05/10 - 07/10/2010
Pertandingan Permainan Tardisional
a. Congkak
b. batu Seremban
c. Galah Panjang

Aktiviti 6 : 12/10 - 14/10/2010
Pertandingan Nyanyian
a. Solo
b. berpasangan

Aktiviti 7 : 19/10/2010
Aktiviti Treasure Hunt

Aktiviti 8 : 26/10 - 26/10/2010
a. Kuis Matematik
b. Sudoku

Aktiviti 9 : 18/10 - 20/10/2010
Pertandingan
a. Spelling
b. Book Cover
c. Jazz Chant

Aktiviti  10 : 27/10 - 28/09/2010
Ujian Protim

Aktiviti  11 : 01/11 - 04/11/2010
Aktiviti Bahasa
a. Bercerita
b. Berbalas Pantun
c. Pidato
d. Mengarang
e. Menulis Tulisan Berangkai

Aktiviti  12 : 05/11 - 08/11/2010
Minggu Pendidikan Kerjaya
a. Teori Kerjaya Holland
b. Ujian Personaliti
c. Pameran

Aktiviti  13 : 01, 21 & 22/10/2010
Program Pemantapan Agama
a. Bengkel Intensif Smart Solat (01.10.2010)
b. Pemantapan Sahsiah Murid Cemerlang (21/10/2010)
c. Pengurusan Diri/Mandi wajib (22/10/2010)

Aktiviti  14 : 29/10/2010
Program Murid Cemerlang Sahsiah Terbilang

Aktiviti  15 : 05/10 - 07/10/2010
Lawatan Sambil Belajar
 
Aktiviti  16 : 10/11/2010
Hari Graduasi